HOME  |  KONTAKT  |                  SLOVENIJA  |   AUSTRIJA  |  MAKEDONIJA


OSNOVNI PODACI O PODUZEČU
AKRON d.o.o., Barletova 4,
1215 Medvode, Slovenija

Tel.: 00386 31 623 247
Fax.: 00386 1 36 19 219

e-mail: milan.klemencic@akron.si